Cloudera

משולחנו של אונסי

איך אונסי "השיג" את פותחן הבקבוקים לזאר

טוב, אז מכיוון שלת’נגוס יש פה גדול והוא די מלשן, אז אחרי שיעור אחד הוא בטח יספר לכולם שאונסי לא רק חנון, הוא גם יודע לכתוב.

לאונסי היה חבר טוב בכפר, אולי אתם זוכרים אותו, קראו לו רובי (כמו אבן החן) והוא היה צעיר מאונסי בשנה, אבל היה מגודל היטב. רובי אהב לצוד ומכיוון שאבא שלו נהרג בתאונה בנמל כשהיה צעיר, הוא צד די הרבה כדי לעזור לאמא שלו בפרנסת הבית. הוא היה צד עם אונסי די הרבה ואונסי לימד אותו כיצד עושים מלכודות ואיפה איזורי הצייד הטובים. כחודשיים לפני שהחבורה עזבה את קלאודרה )שהרי אין אחרת( רובי חלה מאוד ולמרות מאמצי המרפא המקומי, רובי נפטר.

אנשים רבים באו לבקר את המשפחה, אבל אונסי תמיד דאג לבוא עם איזה צייד שווה או כיכר לחם חמה ואחכ היה לוקח את סל הכביסה (אמא של רובי היתה כובסת) והיה עוזר לשתי אחיותיו של רובי עם הכביסה. כשבועיים לאחר מכאן, אונסי עדיין עזר עם האוכל ואמא של רובי החליטה לתת לו את הנעליים של רובי, שהיו ממש חדשות ואת המעיל חורף שלו שהיה עשוי מפרוות זאב שרובי צד בעזרתו של אונסי על אחד האיים. כמו גם את סכין הצייד של רובי.

אונסי שהיה קטן מרובי משתי מידוד לפחות החליט להחליף את הנעליים והמעיל פרווה במתנה שווה לחברו זאר. שהרי ערך סחורה היא לפי צרכי השוק, אונסי שם לב שהפתחן שהרוכל ביקש עליו חמש מאות מטבעות זהב!!! עמד למכירה כבר שבועות רבים, ואיש בקלאודרה לא קנה. מצד שני, היו לו כבר שתי הצעות יפות מאוד למעיל פרווה, וגם לא רעות לנעליים. אונסי עשה טובה לרוכל בשוק. עדיף לו למכור סט של נעליים ומעיל במאתיים מטבעות זהב, מאשר להישאר עם פתחן בקבוקים שאיש לא רוצה.

העסקה היתה שווה ושני הצדדים הסכימו, כמובן שלאחר שאונסי הלך, הרוכל התגעגע לכסף שיכול היה להרוויח, אילו היה מצליח למכור את הפתחן. זהו! ואז החברים שלו חושבים שהוא גנב את המתנה לזאר …. אונסי לא גנב!

Comments

oncie

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.