University city

העיר הגדולה
university city הינה עיר גדולת מימדים השוכנת לחוף הים הטוב
היא מפורסמת באוניברסיטאות ומכללות רבות שמרכזות הרבה ידע
העיר מנוהלת ע"י מועצה
כל גוף חשוב בעיר (גילדות גדולות, אצילים, וכו’) שולח 3 נציגים למועצה, וההחלטות עוברות בהצבעה.
כל מפגשי המועצה פתוחים לציבור הרחב.

העיר משוטרת ע"י:
משמר – שמטפל באירועי פנים
צבא – שמטפל בשמירה על העיר מפני איומים חיצוניים

University city

Cloudera Dragoran