נמל קלאודרה הקטנה

נמל קלאודרה מורכב ממספר מחסנים, ארבעה רציפים לעגינה של ספינות בינוניות וספינות דייג
ספינות גדולות יותר עוגנות מחוץ לנמל.

מנהל הנמל הינו סטוארט סי

נמל קלאודרה הקטנה

Cloudera Dragoran