לאקאבים

הרחק בצפון, (מרחק של כחודשיים הפלגה או יותר) – ישנה יבשת גדולה בה חיים אנשי ה-לאקאב.
הם בהירי עור, וחיים בערים גדולות ומפוארות.
הלאקאבים מאד מקפידים על החוק, וגם עבירות קלות נענשות בחומרה.

לאקאבים

Cloudera Dragoran